• USD Alış: 5.3235
  • USD Satış: 5.3448
  • Euro Alış: 6.0892
  • Euro Satış: 6.1136
ANİ İŞİTME KAYBI

ANİ İŞİTME KAYBI

29.08.2017 - 13:35:46 | G.Sever

Ani işitme kaybı, 3 günden kısa sürede oluşan, peşpeşe gelen 3 ses frekansında en az 30 dB işitme kaybı oluşmasıdır. Hastanın başvurusunun kaybı başlayışından sonraki ilk üç günde olması hem tanı koymak hem de hzıla tedaviye başlamak açısından çok önemlidir kadın ve erkeklerde eşit oranda görülen ani işitme kaybı sıklıkla 40 yaş civarında görülür.genel görülme sıklığı 100binde 5-20 arasındadır.
Ani işitme kaybı olan hastada işitme kaybı ile beraber uğultu, tıkanıklık, çınlama ve bazende baş dönmesi eşlik edebilir. Ani işitme kaybı %85-90 oranında sebebi bilinmeyen bir hastalıkdır.ancak ortaya çıkmasında öne sürülen etkenler arasında damarsal, viral nedenler, iç kulaktaki zarların yırtılması, otoimmünite (bağışıklık sisteminin kişinin kendi vücudunu tahrip etmesi) ve tömöral nedenler sayılmaktadır. Bu hastalığın olguların yaklaşık 1/3 ila 2/3'ünde kendi kendine iyileşebildiği bilinse de işitme kaybının ağır olduğu, baş dönmesi olan ve ilk 3gün içinde tedavisine başlanmayan hastalarda iyileşme şansının daha düşük olduğu ortaya koyulmuştur.Hasta hızlı bir şekilde kulak burun boğaz uzmanı tarafından muayene edilmeli ve sebebin tespiti için öncelikle pür ton odyometri ve işitme refleks analizleri yapılmalıdır. Yapılan işitme testinde etkilenen kulaktaki işitme kaybı, bu kaybın derecesi ve hangi frekansları etkilediği (pes tonlar-tiz tonlar ya da tüm tonlar) ortaya koyulur. Hastada damarsal ve metabolik faktörlerin ortaya koyulması için bazı kan testleri yapılabilir. Bir MR incelemesi ile işitme denge sinirinden kaynaklanan bir tümör olup olmadığı ortaya koyulabilir. Bu durum son derece nadirdir. Yüz Ani işitme kaybı'dan ortalama bir tanesinde 'Akustik Nörinom' adı verilen bir tümör tespit edilebilirken 100 Akustik Nörinom'lu hastadan yaklaşık 10 tanesinde tümör Ani işitme kaybı ile ortaya çıkabilir.
Ani işitme kaybı tedavisinde damar açıcılar, antiviral ilaçlar, dolaşım düzenleyici iaçlar kullanılmıştır. Ancak bunlar arasında bilimsel olarak en çok üzerinde uzlaşılan iki tedavi vardır: Kortizon tedavisi ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi.

Kortizon damardan,ağızdan tablet olarak veya orta kulağa direkt zardan enjeksiyon şeklinde uygulanabilse de standart uygulamada sıklıkla tablet olarak verilmektedir. 1mg/kg dozunda başlanıp tedrici olarak azaltılır ve 15 gün içinde kesilir.
Kortizonun kan şekerini arttırma, tansiyonu yükseltme, midede hasasiyet yaratma ya da var olan bir ülseri kötüleştirme, kemiklede erime gibi bir takım yan etkileri olabilir. Bu sebeple diabeti, yüksek tansiyonu, mide ülseri ya da kemik erimesi olanlarda çok dikkatle kullanılmalıdır. Kortizon tedavisi alan hastaya tuzsuz yemesi söylenir ve kortizonun beraberinde bir mide koryucu da verilmelidir.
Kortizonun yan etkilerinden tablet şeklinde kullanılamadığı hastalarda ya da klasik tedaviyle iyi sonuç alınamamışsa hastanın kulağını kurtarmaya yönelik bir şans daha vermek için kulağa kortizon enjeksiyonu uygulanmalıdır, literatürde bu tedaviyle ilgili  olumlu sonuçlar bildirilmektedir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi, özel bir kabin içerisinde hastaya yüksek basınç altında seanslar halinde %100 oksijen solutulmasıyla gerçekleştirilir ve standart olarak 20 seans, maksimum 40 seans uygulanabilmektedir. Hastalar tarafından genellikle iyi tolere edilir. Nadiren basınca bağlı olarak kulaklarda 'barotravma' denilen bir yan etkiye sebep olabilir. 
Genellikle Ani işitme kaybı tedavisi sonrasında hastaların %60-80 ninde tam ya da kısmi iyileşme olmaktadır.
Ani işitme kayıpları kulak-Burun-Boğaz acilleri içerisinde yer alır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa sonuç o kadar yüz güldürücüdür. Tedaviye özellikle ilk 48-72 saat içerisinde başlanması tedavinin olumlu sonuçlanması açısından çok önemlidir. Birçok hasta işitme kaybını önemsememekte ve “nasıl olursa temizlenirse geçer” mantığı ile hekime geç başvurmakta ve bu durum da ani işitme kaybının tanı ve dolayısı ile tedavisinde gecikmeye neden olmaktadır.
Aniden başlayan duyma kaybı ve çınlama şikayetinizi ihmal etmeyerek en kısa zamanda bir KBB uzmanına başvurunuz.

YORUM YAZ