• USD Alış: 5.3235
  • USD Satış: 5.3448
  • Euro Alış: 6.0892
  • Euro Satış: 6.1136
İNMEMİŞ TESTİS KISIRLIK HABERCİSİ OLABİLİR

İNMEMİŞ TESTİS KISIRLIK HABERCİSİ OLABİLİR

05.09.2017 - 14:25:28 | G.Sever

Erkek bebeklerin her iki testisi, doğmadan öceki evrede karın boşluğundadır. Bebek anne karnında gelişimine devam ederken testislerde skrotuma (kasık) kanalından geçerek inerler.
Her iki testisin torbada olmalarının nedeni,fonksiyonlarını vücut sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir ortamda gerçekleştirebilmeleridir.
İnmemiş testis erkek bebeklerde %3 - %5 oranındadır. Testislerin inişi bebekler doğduktan sonrada devam eder. Prematüre bebeklerde inmemiş testis oranı %30 civarındadır. İnmemiş testis görülme sıklığı 1 yaşında % 1'e düşer. İnmemiş testis tek taraflı veya çift taraflı da olabillir.
İnmemiş testis oluşumu, testisin karın içinden inişini sağlayan hormonların yetersizliğine bağlı olabilir. İnmemiş testis tanısı konan bebeklerde bir veya her iki testis gelişmemiş de olabilir. Bu bebeklerin testisleri palpe edilemez.
İnmemiş testis ileride fonksiyon kaybı ve testis hastalıklarına  neden olabilir.


Üreme  fonksiyonlarında azalma veya kayıp
Testis kanseri gelişmesi
Testis torsiyonu
Testislerin travmadan kolay etkilenmesi
Kasık fıtığı gelişmesi


Zamanında tedavisi yapılmamış bebekler büyüdüklerinde % 15 oranında kısır olacaktır. Bu oran, iki taraflı inmemiş testisi olanlarda %35'tir.
Hastanın diğer testisi normal yapıda ve yerinde olsa da tedavi edilmemiş inmemiş testis, sağlam testisi de olumsuz etkilemektedir.
İnmemiş testisli hastaların 500' de birinde testis  kanseri oluşabileceği rapor edilmektedir. normal testisli erkeklere nazaran inmemiş testisli erkeklerde kanser görülme sıklığı 20 - 46 kez artmaktadır.
İnmemiş testisli bebekler 6 aylık olunca %66' sının testisleri kendiliğinden torbaya indiği görülür. 6 aylıktan sonra ise testislerin kendiliğinden inmesi olasılığı hemen hemen hiç  yoktur.
Bebekler 6 aylık olduğunda tedavi planlanmalı ve en geç 2 yaşına kadar tamamlanmalıdır.

"İnmemiş testis aöeliyatı olan çocuklar aynı gün hastaneden taburcu edilir ve ameliyat sonrası ilk bir kaç saatten sonrasını evde geçirirler. Böylesi hem tıbbi açıdan hem de psikolojik açıdan çocuk ve ailesi için çok daha avantajlıdır. Ağrı kesici - ateş düşürücü özelliği olan ilaçlarla ameliyat sonrası rahatsızlıklar rahatça kontrol altına alınır. İki gün içinde tüm çocuklar ayağa kalkar ve oyuna başlar. Ameliyat sonrasında torbada ve kasıkta hafif şişlik ve morluklar olabilir. Bunlar birkaç gün ve hafta içinde kendiliğinden geçer."

 

YORUM YAZ